Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Word je zwaarder belast wanneer je bijwerkt na je (wettelijk) pensioen?

Word je zwaarder belast wanneer je bijwerkt na je (wettelijk) pensioen?

Pensioenuitkeringen worden belast volgens de normale tarieven. Deze belasting is lager dan op loon omdat er naast de belastingvrije som ook een recht is op een belastingvermindering van maximaal € 2.151,72 en een aanvullende vermindering van € 442,69 (inkomsten 2024).

Je zult dus niet belast worden op je wettelijk pensioen wanneer dit minder bedraagt dan € 19.030.

Heb je een bijverdienste, dan wordt de belastingvermindering voor pensioenen geleidelijk afgebouwd en word je eigenlijk twee keer belast. Wanneer het wettelijk pensioen zich situeert tussen € 19.030 en € 27.900, dan mag het activiteitsinkomen proportioneel buiten beschouwing worden gelaten. Er is wel afbouw, maar je voelt dit maar minimaal.

Let op! Dit geldt niet wanneer het om een flexi-job gaat. Hier is immers in een fiscale vrijstelling voorzien.

Check zeker ook ons e-book: Bijverdienen na je pensioen

 

Cover e bookµ bijverdienen