Juridisch

Juridische info voor de militant

UPDATE - DOSSIER: Het nieuwe re-integratietraject (RIT 2.0) syndicaal bekeken (juli 2023)

Sinds 1 oktober 2022 is het ‘re-integratietraject 2.0’ van toepassing en dat ook op lopende re-integratietrajecten.

Vanaf 1 mei 2023: algemeen recht op fietsvergoeding (cao164)

De fietsvergoeding wordt toegekend aan werknemers die regelmatig het traject tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling per fiets afleggen. Met ‘regelmatig’ bedoelt men bijvoorbeeld eenmaal per week, of gedurende de zomermaanden.

Waarop letten bij ontslag in onderlinge toestemming?

Ontslag in onderliggende toestemming is één van de manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In dit geval is er dus geen sprake van ontslag of opzegging maar een wederzijdse overeenkomst tussen jou en je werkgever. Dat akkoord bevat bv. de datum van beëindiging, de vergoeding die je eventueel ontvangt bij het vertrek en eventuele andere afspraken zoals een concurrentiebeding of geheimhoudingsclausule.

Kies kleur tegen ‘pesten’ op het werk!

De ‘week tegen pesten’ is nog maar net achter de rug. Een statement tegen pesten voornamelijk op school. Maar pesten beperkt zich niet tot de speelplaats of kinderen. Ook volwassenen pesten en dat gebeurt dan vaak op de plaats waar men de meeste uren doorbrengt… de werkvloer. Wat zegt de wet anno 2023 en wat wordt nu juist verstaan onder pesten?

Wijzigingen wetten rond discriminatie op til

Op 16 februari werd een wetsontwerp aangenomen door de Kamer dat heel wat wetten (4 [1]) wijzigt maar allen betrekking hebben op thema’s als discriminatie, racisme en/of psychosociale risico’s.
De wetgever werd verplicht tot deze wijzigingen door recente rechtspraak van het Hof van Cassatie [2] en het Europees Hof van Justitie [3].

Sociale verkiezingen & privacy: tips & tricks

Als militant staat er heel wat op stapel naar aanloop van de Sociale Verkiezingen. Naast het informeren, overtuigen en werven van kandidaten en kiezers zijn er nog tal van zaken die je niet mag veronachtzamen. De regels rond privacy maken daar deel van uit. Je zal immers vroeg of laat persoonlijke gegevens van je collega’s verwerken en sinds GDPR moet je hierover bijzonder waakzaam zijn.

Sociale verkiezingen 2024: De ontslagbescherming personeelsafgevaardigden & kandidaten

De Sociale Verkiezingen 2024 zijn in aantocht. In 2020 waren maar liefst 68.428 kandidaten bereid om hun nek uit te steken voor hun kameraden en, verkozen of niet, zij hebben recht op bescherming voor hun engagement. We proberen de situatie voor jullie helder te krijgen.

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022.

Krijgen we een Europees minimumloon?

Een nieuwe Europese richtlijn dwingt lidstaten tot de invoering van een minimumloon dat een fatsoenlijk bestaan garandeert