Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Ontslag van een werknemer die tijdelijk deeltijds werkt

Ontslag van een werknemer die tijdelijk deeltijds werkt

Een werknemer neemt deeltijds onbetaald verlof en komt dus nog maar de helft van de tijd werken. Na een negatieve evaluatie besluit de werkgever de werknemer te ontslaan mits betaling van een opzeggingsvergoeding gebaseerd op het deeltijdse loon.

Klopt dit ?

Ja!

Wanneer je ervoor kiest om bijvoorbeeld deeltijds te gaan werken en je doet dit door onbetaald verlof op te nemen voor het andere deel van de tijd, dan moet de werkgever voor de berekening van de opzeggingsvergoeding enkel rekening houden met het deeltijdse loon waarvoor je werkt.

Neem je voltijds onbetaald verlof op, dan is dit anders en heb je bij ontslag wel recht op een opzeggingsvergoeding berekend op het voltijdse loon. Ook wanneer je ziek bent en je zou deeltijds het werk hebben hervat zonder enige tussenkomst van het ziekenfonds. Bij deeltijdse afwezigheid wegens een specifiek motief wordt de vergoeding berekend op basis van een hypothetisch voltijds loon, behoudens wanneer de vermindering van prestaties werd vastgesteld voor onbepaalde duur, zoals voor bepaalde landingsbanen.