Syndicaal Nieuws

Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

Help! Ziek tijdens collectieve sluiting. Hoe zit dat nu?

Help! Ziek tijdens collectieve sluiting. Hoe zit dat nu?

Sinds 2024 heeft ziekte voorrang op jaarlijkse vakantie, maar is dit ook zo bij collectieve sluiting van het bedrijf?

Voor 2024 had je recht op een uitkering van het ziekenfonds wanneer je als arbeider ziek werd tijdens de collectieve sluiting van het bedrijf wegens vakantie. Aangezien er wat onduidelijkheid was, heeft de FOD WASO dit verduidelijkt voor de periode vanaf 2024.

Word je als arbeider ziek voorafgaand aan de collectieve jaarlijkse vakantie, dan geldt de oude regeling en zul je voor die periode nog steeds recht hebben op een ziekteuitkering.

Word je ziek nadat de collectieve jaarlijkse vakantie reeds was ingegaan, dan gelden de nieuwe regels dat de ziekte voorrang heeft. Je moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen om recht te hebben op gewaarborgd loon, d.w.z. een ziekteattest bezorgen en controleerbaar zijn. Je krijgt dan gewaarborgd loon en zult die verloren vakantiedagen later nog kunnen opnemen.

Let op! Vergeet niet dat je ziekteattest je verblijfplaats moet vermelden en moet zijn opgesteld in een voor de werkgever verstaanbare taal.

Deze regeling geldt bovendien alleen voor je wettelijke vakantiedagen en niet voor eventueel bijkomende vakantie.